Firmy -->
facebook zgon

KOMU ODSZKODOWANIE ?

Komu należy się odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?, czyli odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia.  Polisa odpowiedzialności cywilnej (OC) jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego, na mocy którego zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód. Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń stanowi tzw. suma gwarancyjna, która obecnie wynosi 1,5mln euro dla szkody na mieniu, a w przypadku szkody osobowej to 5 milionów euro.  Należy również zaznaczyć, że w określonych prawem przypadkach, zakład ubezpieczeń może dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania tzw. regres ubezpieczeniowy  m.in. gdy sprawca był w stanie po spożyciu alkoholu, nie miał dokumentów uprawniających do poruszania pojazdem, lub gdy polisa OC wygasła.

Poniżej wymieniamy przypadki zdarzeń komunikacyjnych , w których osoby otrzymują status poszkodowanych, jak również podajemy przykłady z życia wzięte, opisując poszczególne zdarzenia.

A więc odszkodowanie należy się:

- bezwzględnie każdemu pasażerowi!

Pan Marian podróżował swoim samochodem jako pasażer, kierowcą był kolega pana Mariana, który stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Panu Marianowi jako poszkodowanemu w tym wypadku należy się odszkodowanie z OC pojazdu, mimo, że sam jest właścicielem tego pojazdu. Koledze, który siedział za kierownicą nie należy się odszkodowanie ponieważ został uznany za sprawcę tego zdarzenia.

- wszystkim uczestnikom wypadku, oprócz sprawcy zdarzenia,

Pojazd pana  Eugeniusza, który podróżował wraz z dwójką pasażerów, podczas manewru wyprzedzania zderzył się czołowo z samochodem prawidłowo poruszającym się swoim pasem ruchu. W wyniku zdarzenia wszyscy uczestnicy wypadku doznali obrażeń, każdy z nich ma prawo do odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, gdzie pan Eugeniusz miał polisę OC, za wyjątkiem sprawcy tego zdarzenia – pana Eugeniusza

- po stracie osoby najbliższej, nie będącej sprawcą wypadku, zadośćuczynienie może zostać przyznane rodzinie, którą możemy definiować używając następujących kryteriów: pokrewieństwo, małżeństwo, przysposobienie, powinowactwo, rodzina zastępcza i pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym

Samochodem osobowym poruszały się trzy młode osoby, kierowca na skutek nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Śmierć na miejscu poniosła cała trójka uczestników. Jeden z pasażerów był zaręczony, drugi był żonaty. Zadośćuczynienie w tym przypadku może być przyznane najbliższej rodzinie w tym również narzeczonej jednego ze zmarłych pasażerów jak również teściom drugiego pasażera.

- sprawcy zdarzenia, który nie ukończył 13 roku życia( art. 426 k.c)

10 letni chłopiec, bez zachowania należytej ostrożności, chcąc przejść na drugą stronę jezdni, wychodzi wprost pod nadjeżdżający samochód. Pomimo, że jest sprawcą zdarzenia, ma prawo do odszkodowania według artykułu 426 kodeksu cywilnego, który mówi:” Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.” Chłopiec może otrzymać przyczynienie nawet do 90%, co oznacza, że wypłacona kwota zostanie pomniejszona o 90%

Mirosław Mańkiewicz

Dyrektor Regionalny – Centrum Obsługi Powypadkowej Codex


« powrót

Ostatnio dodane firmy

JmiGreapipse, dolnośląskie, Taiping

does tamoxifen reduce gyno latest tamoxifen news can tamoxifen cure cancer więcej »


Acrnunide, dolnośląskie, London

Yasmin legitimate canadian pharmacy the pharmacy więcej »


EuuyViref, dolnośląskie, Shekhupura

lisinopril names lisinopril 10 mg side effects triamterene/hydrochlorothiazide więcej »


WbzwExisa, dolnośląskie, London

furosemide generic for lasix what is furosemide furosemide alternative więcej »


JynmnGreapipse, dolnośląskie, Taiping

metformin 500 forum metformin hcl glibenclamide creatine levels metformin więcej »


Dodaj własną firmę

Zostań partnerem serwisu ZGON.PL

Wymiana linków Reklama partnerska(portal - auta)